Faruk Gürbüz

Eğitimci Hakkında
 • Uzmanlık Alanı
  Türk Dili Ve Edebiyatı
 • Şirket
  Erzincan Üniversitesi
 • Yer
  Erzincan
 • Email
 • Adres
  Erzincan Üniversitesi

Doğum Yılı :1958
Doğum Yeri :KARS
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD /Tefsir (tefsir), 1997-2003
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Entitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD/Tefsir (tefsir) anabilim dalı,
1993-1995
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 1990-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, “Tercüme Problemleri ve Mealler”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri
ABD / Tefsir (tefsir) Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, “Kuran’da Denge Kavramı “, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Biimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD
/ Tefisr (tefsir) Haziran, 1995.
YABANCI DİLLER
Arapça, Çok İyi
İngilizce, Orta
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Prof.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 – Devam Ediyor
Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiayt Fakültesi , 2012 – Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 – 2012
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi , 2007 – 2010
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzincan Eğitim Fakültesi , 2007 – 2007
ARAŞTIRMA ALANLARI
Dilbilim
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, K.Khadija Iben Khayat Zougari / 137736024, “ARAPÇA HARF-İ CERLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ VE
TÜRKÇE KARŞILIKLARI: CÂMİU’D-DURÛSİ’L-ARABİYYE BAĞLAMINDA BİR İNCELEME”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak,
2018.
Yüksek Lisans, N.Şenyildiz, “Türkçeye Çevrilmiş Edebî Metinlerde Anlam ve Biçim Kırılmaları”, ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, K.Yağiz, “Al-Okyanusu’l-Basît fî Tarcamati’l-Kâmûsi’l-Muhît-‘Ğayn’ maddesi (al-Muğazğaza-al-Iğtiyâl):
Giriş-metin-sözlük-dizin”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Ünal, “6. Sınıf Türkçe Dersi Ders Kitaplarının Anlambilim Açısından İncelenmesi”, ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Uluçay, “İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ortaöğretim Türk Dili ve
Edebiyatı ders kitaplarındaki metinlere altyapı oluşturmada yeterliliği”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Yilmaz, “Türk Dilindeki Yeni Kelimelerin Etimolojisi ve Anlam Yitimi”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak,
2010.
SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gürbüz F., “Tercümenin Bir Başkalaşım Boyutu: Metamorfizme”, TURKISH STUDIES, vol.5, pp.1449-1455, 2010
Gürbüz F., “Türk Dilini Koruma ve Geliştirmede Mütabakat Noktaları”, TURKISH STUDIES, vol.3, no.1, pp.409-437,
2008
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gürbüz F., “İttika Fiili Bağlamında Allah Lafzının Yorum ve Çevirisi”, Erzüncan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, cilt.10, ss.189-196, 2017
Gürbüz F., “ÜLEŞTİRME SIFATLARI MI ÜLEŞTİRME ZARFLARI MI?”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, cilt.1, ss.195-210, 2016
Gürbüz F., “yÜKLEME hALİ”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.85-96, 2016
Gürbüz F., “Fiilleri Sıfat Fiil Yapan Ekler midir, Kullanım mı?”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-21, 2010
Gürbüz F., “Atasözleri ve Deyimlerin Tercümesi Üzerine Mütalaalar”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,
cilt.16, ss.82-111, 2009
Gürbüz F., “Mecaz Kapsamındaki Anlamlar ve Bu Anlamlar Arasındaki İnce Ayrıntılar”, Erzincan Eğitim Fakültesi
Dergisi, cilt.10, no.1, ss.197-212, 2008
Gürbüz F., “Bir Tercüme Sürecinde Mütercimi Yönlendiren Sebeplere Analitik Bir Bakış (Kureyş Suresi Örneği)”, Ekev
Akademi Dergisi, cilt.26, ss.15-32, 2006
Gürbüz F., “Ekev Akademi Dergisi”, Türkiye Çingeneleri, cilt.21, no.1, ss.353-355, 2004
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Gürbüz F., “Çeviride Sadakat Problemi”, Otto , ANKARA, 2017
Gürbüz F., “Fetih Suresi Tefsiri”, Semerkand, İSTANBUL, 2009
Gürbüz F., “Kimsesizler”, Akçağ Yayınları, ANKARA, 2009
Gürbüz F., “Tercüme ve Tercüme Prensipleri”, Simurg Yayınları, İSTANBUL, 2009
Gürbüz F., “Suskun Deniz”, Tercüme Problemleri ve Mealle, İSTANBUL, 2008
Gürbüz F., “Tekâsür Suresinin Tefsiri Tercümeleri (Çeviribilimsel Bir Yaklaşım)”, Düşün Yayınları, İSTANBUL, 2007
Gürbüz F., “Tercüme Problemleri ve Mealler”, İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2004
Gürbüz F., “Kur’an’da Denge”, Denge Yayınlar, İSTANBUL, 1997
ATIFLAR
2014, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 16, Ulusal Diğer: 0
2008, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 2