Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

Eğitimci Hakkında
  • Uzmanlık Alanı
    Öğretim Görevlisi
  • Şirket
    İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Fatih’te doğdu (1967). Kadıköy İmam Hatip Lisesi (1985) ve Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi mezunu (1990). Aynı üniversitede hadis bilim dalında yüksek lisans (1993), Edinburgh Üniversitesi’nde Şia tarihi üzerine doktora (1997) yaptı. Yurda dönüşünde çalıştığı Çanakkale Onsekiz Mart Ü. İlahiyat Fakültesi’nde doçentlik (2000) ve profesörlüğe (2006) yükseltildi. Dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’nde çalıştıktan sonra yeni kurulan İstanbul Şehir Ü. İslami İlimler Fakültesi’ne geçti. 2012 yılından bu yana Fakülte’nin dekanlığını yürütmektedir. Çalışma alanları; klasik kelâm okulları, Şiîliğin tarihi, selefîlik, çağdaş İslami hareketler gibi konulardır.