Prof. Dr. Turan Gökçe

Eğitimci Hakkında

03.02.1965’de Sivas’ta doğdu. İlkokulu Oymadere İlkokulunda, ortaöğrenimini Sivas Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında girmiş olduğu Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında 1986 yılında başlamış olduğu Yüksek Lisansını 1988 yılında tamamladı. Aynı enstitüde ve anabilim dalında 1989’da başladığı Doktora programından 1994 yılında mezun oldu.

 

1986 yılından itibaren Ege Üniversitesi’nde Okutman kadrosunda görev yapan Gökçe, 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2002’de Doçent, 2009’da Profesör unvanını almış olan Gökçe, 2013 yılına kadar aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998-2013 yılları arasında Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 01 Şubat 2013 tarihinde, kadrosu Ege Üniversitesinde kalmak kaydıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. 29 Ocak 2015 tarihinde aynı fakültenin Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanan Gökçe, aynı tarihte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşmış olan Gökçe, genel olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, özelde ise hukuk, yer adları, nüfus ve yerleşme konuları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynakları ve saha araştırmalarına dayalı çalışmalarını daha çok Batı Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlar üzerinde gerçekleştirmiş olan Gökçe, kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri şeklinde çok sayıda yayın yapmıştır. Prof. Dr. Turan Gökçe evli ve bir çocuk babasıdır.