Diyarbakır İl Temsililiği

Mekan Detayları
Çalışma Saatleri
  • Cumartesi
    14:00 -17:00

Fikir Atölyesi

Projenin Amacı

Program genel olarak sosyolojik bakış açısı geliştirerek düşünmeye, fikir üretmeye ve toplumsal pratiği teorik düzlemde anlamlandırmalarına katkı sunması amaçlanmaktadır. Sosyoloji toplumsal yaşamı kuşatan ve gündelik ritüelleri belli bir sistematik dahilinde çözmeyi amaçlayan önemli bir bilim alanıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın kodlarını çözmek, ülkemizde ve yerelde meydana gelen sosyal-kültürel-politik gelişmeleri anlamlandırmak, konuşmak ve yeni bir alan aralayabilmek önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu atölye çalışması sayesinde sivil toplum, demokrasi, laiklik, deizm, göç, kent, modernizm ve siyaset gibi kavramların gündelik hayattaki karşılıklarının neler olduğu ve kavramsal açıdan realiteyle ne kadar örtüştüğü irdelenmeye çalışılacaktır.

 

Kapsamı ve Hedefi

 

Türkiye Gençlik Vakfı Diyarbakır Eğitim Koordinatörlüğü kapsamında, vakfın başta kendi üyeleri olmak üzere katılımcılara haftada bir gün alanında uzman kişilerle sosyoloji konularını içeren eğitimler verilecektir.

 

Katılım Koşulları

  • C. Vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak
  • Sosyoloji alanında ilgili olmak
  • Kontenjan sınırlıdır

 

Program Size Neler Katacak

Bir aylık eğitimin sonunda çevresinde gelişen toplumsal olayları kapsamlı ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmelerine, gündelik hayatta gelişen olaylara daha geniş bir perspektifle bakacağı öngörülmektedir.

 

Program Koordinatörü

Ayetullah AY

 

Program İçeriği

 

KONU KATILIMCI
Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasi Prof. Dr. Ramazan YELKEN

 

 

Modernizm ve Laiklik Temelinde Deizm Hasan ZÜMRÜT

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

 

Göç ve Kent Yılmaz CAN

 

 

Demokratikleşme Sürecinin Bir Gerilim Alanı Olarak Laiklik Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

 

 

Türkiye’de Darbeler Tarihi ve Demokrasi Prof. Dr. Yasin AKTAY

 

 

 

Program Takvimi

 

Program İlanı: 21/11/2018

Başvuru Tarihi Başlangıç-Bitiş: 21/11/2018 – 29/11/2018

Program Başlangıç Tarihi: 02/12/2018

Program Bitişi: 29/12/2018

 

Nerede

Tügva Konferans Salonu Diyarbakır

https://docs.google.com/forms/d/1RcZZpfOdGX75zBf1hR0rhR1DJd-SHJs3qDiaDBFYQXQ/viewform?edit_requested=true#responses