Esma Atölyesi

Zihin dünyamızı Allah’ın esmaları ile şekillendirmek…

Yaşama dair algılarımızın ve sahip olduğumuz kadim ve İslami değerlerimizin batılın yoğun kuşatması altında olması sebebiyle özümüzü, fıtratımızı genç nesillere hatırlatmak amacıyla Esma atölyesi planlanmıştır.

Dersler teorik ve uygulama olarak iki kısım olacaktır.

Dersler; Senai Demirci ve eşi Semine Demirci tarafından yönetilecek olup, teori derslerinde günlük yaşamımızda vuku bulan olaylar üzerinden Esma okuması yapılarak esmalar ile zihin dünyamızı donatmak hedeflenmektedir.

Sinema ve Esma dersleri; Ayşe Kazancı tarafından verilecek olup teori derslerini hayata geçirmek adına sinema senaryoları üzerinden esma okuması yapılacaktır. Film analizleriyle; filmin senaryosu ve çekimleri üzerinden tanıtım ve senaryo okuması, senaryo yazımı ve aşamaları ile ilgili tanıtım, senaryo hikayesi oluşturma, sinopsis yazım aşamalarının gözden geçirilmesi ve kısa film ile beraber kısa filme başlangıç aşamasında senaryoya giriş, hazırlanan sinopsislerin diyologlara dönüştürülme aşaması ve hikayelerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Fotoğraf ve Esma: Abdürrahim Cengiz Akdağ tarafından yapılacak olan derslerde fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraflarda esmaları öne çıkarma yöntemleri öğretilecek olup fotoğraflar üzerinden esma okumaları gerçekleştirilecektir.

Hikayeler ve Esma: İrfan Gürkan Çelebi tarafından yapılacak olan derslerde Esma’ül Hüsna’nın ruhunu anlamak ve hayatın içerisinde nasıl algılayabileceğimiz hususunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda  Esmaları içselleştirebilmek için katılımcıların kendi yaşadıkları olayları ve duyguları paylaşarak karşılıklı fikir teatisi şeklinde gerçekleşecek olan derslerin ilerleyen aşamasında karşılıklı anlamlandırmalar sözden yazıya geçirilecektir. Böylelikle Esma üzerine düşüncenin derinleştirilmesine yönelik bir teşvik sağlanacaktır.

3 ay sürecek olan eğitimler 4 Mart cumartesi günü başlayacaktır. Dersler her hafta Cumartesi 11:00-16:00 arasında Üsküdar’da bulunan İstanbul İl Temsilciliği binasında yapılacaktır.

Program üniversiteli hanımlara yönelik olup kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Online başvuru alınacaktır. Yapılacak olan mülakatın ardından derse katılacak kişiler telefonla bilgilendirilecektir. 3 aylık eğitim ücreti 60tl’dir.

Program Detayları