Fikir Enstitüsü

Fikir Enstitüsü Projesi; Türkiye’de ve dünyada giderek yaygınlaşan ve çeşitli alanlarda araştırma raporları yayınlayan, stratejiler geliştiren, kanun koyuculara ve karar vericilere danışmanlık hizmetleri veren “Think Tank” kuruluşlarının yapı ve işlevlerinden hareketle ortaya çıkan bir projedir. Bu amaç kapsamında fikir masaları oluşturulup teorik eğitimin ve pratik uygulamanın bir arada bulunacağı bir model geliştirilmesi öngörülmüştür. Her masanın 4 öğrenci ile temsil ede Fikir Enstitüsü Projemizin detayları şunlardır.

Masalar

Masalar, alanlarında uzman danışman hocalar ile dört  üyeden oluşur. Bu masalar Dünyada yaşananları analiz etmek gelişmeleri hep birlikte tartışmak, çözümler üretmek ve bu alanda uzmanlaşmak amacıyla oluşturulacaktır. Afrika dan Amerika ya , Asya dan Avrupa ya bütün kıtalarda yer alan ülkelerin birçoğunu  yakından tanıma ve analiz etmeyi hedeflemektedir. Bugün Türkiye de yaşananlara çözümler sunma ve birçok İslam dünyası problemini analiz etme fırsatı bulacaksınız. İlgili çalışmayla bölgeler tarihi, siyasi ekonomik ve birçok boyuttan ele alınarak bir disiplin içerisinde incelenerek haftalık masalar toplantısında sunulacak ve edinilen bilgiler raporlanacaktır. Raporları hazırlayan kişilerin ilgili ülkelere ziyaretlerde bulunmasını sağlayarak yaptıkları tespitleri yerinde görmelerini sağlayarak edinilen teorik bilgilerin, sahada değerlendirerek pratik hale getirmelerini mümkün hale getirilmesini amaçlıyoruz.

 • Ekonomi ve Finans masası
 • Küresel Siyaset Masası
 • Enerji masası
 • Medya Çalışmaları masası
 • Eğitim Politikaları masası
 • Tarih ve Medeniyet Araştırmaları masaları

a.İslam medeniyeti
b.Batı medeniyeti

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

 • Programda yapılacak sunumların değerlendirilmesi belirlenen üç kişilik jüri ile programa katılacak olan katılımcıların oyları ile değerlendirilecektir.(Her Projenin Objektif Değerlendirmesi Sonucu)
 • Program bitiminde verilecek ödüller şöyledir;
 1. Gruba: Yurt Dışı Programı(Gruptaki herkese verilecektir)
 2. Gruba: Bilgisayar(Gruptaki herkese verilecektir)
 3. Gruba: Tablet(Gruptaki herkese verilecektir)

BAŞVURU: https://t.co/NcvqKtpMjx

Program Detayları
Sponsorlar