Marifet Mektebi

TÜGVA İstanbul Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülen Marifet Mektebi Projesi 7 farklı alandaki atölye çalışmalarından oluşmaktadır. lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik olan atölye çalışmalarımız alanında uzman eğitmenler eşliğinde 8 hafta sürecektir. Her bir atölye için mülakat ile 20 kişi seçilecektir.

 

PROGRAMIN AMACI

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 milli enerji politikaları doğrultusundaki ihtiyaçlara binaen geçmişi ve günümüzü okuyup geleceğe dair katılımcılarımızın fikir, düşünce ve vizyonlarına katkıda bulunarak kendilerine katma değer sağlayacak teorik, pratik bilgilere ve tecrübelere sahip olmaları atölyemizin amacımızdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Enerji politika ve çalışma alanlarına ilgi duyan, iyi seviyede ingilizce bilgisine sahip olan lisans ve Yüksek lisans öğrencileri
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Dil bilmek, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75)müsait olmak 

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFİ

Geçmişten günümüze enerjinin seyrini ve gelecekte alabileceği yolu gözlemleyebilmek için okumalar yaparak, uzmanların rehberliğinde dersler işlenerek ve ziyaretler ile de bilgilerin pekiştirildiği bir atölyedir.Ders materyalleri vakıf tarafından karşılanacaktır.Programa 25 katılımcı alınacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Enerji Kavramı ve Kaynakları
2.Hafta: Enerjide Risk Yönetimi ve Finans
3.Hafta: Yenilenebilir Enerji, Bir Örnek: Biyogaz Enerji Santrali
4.Hafta: Türkiye ve Dünya Enerji Görünümü ve DEK
5.Hafta: Enerji Yönetimi ve Otomasyon
6.Hafta: Enerjide Finansman ve Ekonomik Etkiler, Bir Örnek: Nükleer Enerji Santrali
7.Hafta: Enerji Ekonomisi
8.Hafta: Milli ve Yerli Enerji Politikası

Not:-Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.

-Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

Dr. Cihat TERZİOĞLU

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.
Not: Program Günü ve Saati: Pazar günü, 10:00-12:30 saatlerinde yapılacak. Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

 • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
 • Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN AMACI

Bu atölye, özelden küresele doğru ilerleyen ilişkiler yumağında, hukuksal sorumluluğun neleri yüklediği ve yasalar doğrultusunda nasıl hareket edilmesinin gerektiği, ülkemizin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde maruz kalınan haksızlık ve zulümler karşısındaki hukuki tavır ve mücadelesinin irdelenmesine dayanan bir eğitim sürecini içermektedir. Bu minvalde alanında uzman büyüklerimizin bilgi birikim ve tecrübelerinden istifade edilmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Hukuk Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Hukukçu Olmak – Nedim KAYA
2.Hafta: Hukuk Devletine Giden Yolda Basamak Taşlarımız – Av. Muharrem BALCI
3.Hafta: Avukat Olmak – Av. Dr. Ali GÖKSU
4.Hafta: Akademisyen Olmak – Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
5.Hafta: Hakimlik Tecrübesi – Metin TAMİRCİ
6.Hafta: Yurtdışında Akademisyen Olmak – Prof. Dr. Yücel OĞURLU
7.Hafta: Adil Hukukçu Olmak – Av. Cüneyt TORAMAN
8.Hafta: Hukuk Kariyeri – Yrd. Doç. Dr. Cahit SULUK

Not: Ders meteryalleri vakıf tarafından karşılanacaktır.

 • Programa 25 katılımcı alınacaktır.
 • Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.
 • Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Doç. Cahit SULUK

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.

Program Günü ve Saati: Cumartesi günü, 13:00-15:30 saatlerinde yapılacak.

ProgramİZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

 • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
 • Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN AMACI

Bu atölye, nesillerden nesillere dokunulmadan aktarılan büyük sermayelerin, toplumun ekonomik refahını yükseltmek adına nasıl dönüştürülebileceği, işverenler açısından ekonomik ölçüler ve çalışanların göz önünde bulundurması gereken değerlerin ne olduğuna dair çalışmaları, hak, hukuk, adil düzen, helal kazanç, gelir seviyesi, borsa, faiz gibi kavramları incelemeyi amaçlamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Sosyal bilim dallarından herhangi birinde lisans seviyesinde eğitim görüyor olmak
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFİ

İslami kurallar çerçevesinde ekonomik düzen, günlük yaşantı olarak nitelendirebileceğimiz mikroekonomiden, makro boyuta kadar çalışan-işveren arasındaki şartlardan, gelirlerin adil olarak paylaştırılmasındaki kurallara kadar üretim ile elde edilen gelirlerin topluma katkı sunabilmesi ve adaletli olarak paylaştırılabilmesi için birçok şart sunmaktadır. Fakat bu şartların günümüz dünyasındaki uygulanabilirliği ile ilgili önyargıları yıkarak, Müslümanca bir bakış açısını ve uygulanabilirliğinin idrakine vesile olacak bir atölye çalışmasıdır.Ders araç gereçleri vakıf tarafından karşılanacaktır.Programa 25 katılımcı alınacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Zihniyet, Din ve İktisat
2.Hafta: İslam İktisadı: Temel Kavramlar, Sistem Perspektifi ve Tarihsel Tecrübe
3.Hafta: İslam ve Sosyal Adalet
4.Hafta: İslam İktisadı ve Kalkınma
5.Hafta: Bir Ahlak Ekonomisi Olarak İslam İktisadı
6.Hafta: İslam İktisadının Metodolojisi
7.Hafta: İslami Finans: Genel Çerçeve
8.Hafta: İslam İktisadının Geleceği

Bu programdaki okuma ve derslerin tümü koordinatör tarafından yapılacaktır.

NOT

 • Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.
 • Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

İsa YILMAZ

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.

Not: Program Günü ve Saati: Cumartesi günü, 16:00-18:30 saatlerinde yapılacak.

Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.

Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.

 • Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
 • Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN TANIMI

Kritik ve analitik düşünme zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir aktivitedir. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel surecin eşgüdüm içinde etkileştiği bir süreçler bütünüdür.

Seçme, kategorize etme, tümevarım, tümdengelme, mecaz, benzetme, ayrıştırma ve soyutlama gibi kritik ve analitik düşünmenin diğer bileşenlerinden de söz edebiliriz.

Günlük yaşantımızdaki olağan, sıradan, istemsiz, sistemsiz düşünmeden farklı; bilinçli, ilmi, hür düşünmedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Formasyon ayrımı gözetmeksizin lisans ve yüksek lisans öğrencileri
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Eleştirel Düşünme – Doç. Dr. Murat ARICI
2.Hafta: Medya Okuryazarlığı, Kritik ve Analitik Düşünme Örnek Uygulama – Av. Yusuf ÇİFTÇİ
3.Hafta: Kritik ve Analitik Düşünme Basamakları, Propaganda – Av. Hüseyin ÇELİK
4.Hafta: Problem Çözme Teknikleri: Beyin Fırtınası ve Altı Şapka – Dr. Mehmet İshak MAZI
5.Hafta: Trolleme ve Capsler, Eleştirel Düşünme Atölye Çalışmaları – Uz. Dr. Mahmut Sami TUZCU
6.Hafta: Eleştirel Düşünme Bileşenleri, Atölye Çalışması – Dr. Murat Ali ÇİÇEKLER
7.Hafta: Safsata ( Kıyas-ı Batıl ) – Vet. Hkm. Murat BİRCAN
8.Hafta: Kritik veAnalitik Düşünmenin Önemi – Av. Taner ÜRKMEZ

NOT:

 • Ders meteryalleri vakıf tarafından karşılanacaktır.
 • Programa 25 katılımcı alınacaktır.
 • Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.
 • Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

Dr. Mehmet İshak MAZI

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.

Not: Program Günü ve Saati: Pazar günü, 14:00-16:30 saatlerinde yapılacak.

Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

 • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
 • Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN AMACI

İslam kültür ve medeniyetiyle oluşan kavramlar üzerine çalışma yapılan kaynakların incelenerek, Anadolu toprakları ve İstanbul üzerindeki somut örneklerin günümüz yansımaları ile birlikte değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Mimarlık ve İnşaat Fakültesi Lisans ve Şehircilikte alanında Yüksek Lisans Yapan Öğrenciler
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFİ

Bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümünü kapsayan medeniyet kavramı, insanı ve insanca yaşamayı öncelemekte, toplumsal değerlerin ve aile yapısının özüne uygun olarak devam ettirilmesini amaçlamaktadır. Son yüzyılda şiddetli olarak etkisini gösteren üretim ve tüketimdeki hız, bireylerin karakterlerinin oluşmasını sekteye uğratmış ve yaşayış tarzlarını yansıtan şehirlerin yapısını ciddi ölçüde etkilemiştir. Eşref-i mahluk olarak tanımlanan insanoğlunun, Hz. Adem’den bu yana sürdürdüğü temsiliyeti ile yaşadığı şehir ve medenilik kavramı arasındaki mesafe açılmaktadır. Kavramsal olarak medeniyetimizi yansıtan, toplumsal açıdan hem kişilerin yaşantılarında hem de sosyal hayatlarında karşılık bulduğu şehirler, geleneği yansıtacak ve geleceğe öz unsurlarımızı koruyarak ulaşmamıza tanıklık edecektir. Medeniyet ve şehircilik adına yüzyıllardır muhafaza ettiğimiz değerlere günümüz koşullarında da sahip çıkarak, kimliği ve karakteri kendine has olarak yer edinecek, dünyayı olumlu bir şekilde etkileyerek gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Ders materyalleri vakıf tarafından karşılanacaktır. Programa 25 katılımcı alınacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Medeniyet Bağlamında Şehir – Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
Şehir Sosyolojisi – Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
2.Hafta: Şehir Yönetimi – Doç. Dr. Tarkan OKTAY
Şehir Planlamasında Kültürel Kimliğin Yeri ve Etkisi – Muzaffer ŞAHİN
3.Hafta: Şehir ve Mimari – Y. Mimar Mehmet ÖĞÜN
Şehir ve Estetik- Doç. Dr. Aynur Can
4.Hafta: Öğrenci Sunumları – Katılımcılar
5.Hafta: Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması – Mimar İhsan SARI
6.Hafta: Kentsel Dönüşüm – Gökhan Yılmaz
7.Hafta: Ulaşım Yönetimi – Yunus Emre Ayözen
Bilgi Çağında Şehircilik ve Dönüşüm – Hasan NOKAY
8.Hafta: Akıllı Şehirler – Mustafa Akyüz

Not:

 • Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.
 • Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

İbrahim HEYİK

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.
Not: Program Günü ve Saati: Pazar günü, 13:00-15:30 saatlerinde yapılacak.
Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

 • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
 • Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN AMACI, KAPSAMI VE HEDEFİ

Ülkelerin başlıca amacı, toprak bütünlüğü içerisinde güvenliğini koruyarak bekasını güvence altına almak, halkın huzur ve refahını sağlamaktır. Bu düsturla gerek ülke içinde gerekse yurtdışında sürdürdüğü politikaların bütününü barındıran, sözlük karşılığı olarak “devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış” olarak kavrama siyaset denir. Son yıllarda, tarihsel olarak yüklenen sorumluluk ile yoğurarak kendi kimlik ve karakterine sahip bir siyaset anlayışını gerek yurt içinde gerekse uluslararası alanlarda kabul ettirme mücadelesi veren ülkemiz, adalet ve barıştan uzaklaşarak, zulüm ve haksızlıklarla şekillendirilmeye çalışılan dünya politikasında omurgalı bir yol izlemektedir. Dünya politikasının hızla değiştiği günümüzde, komşu ülkeler başta olmak üzere küresel güçlerin geçmiş ve güncel çizgileri irdelenerek, tarihi çıkarımlar doğrultusunda bilgi sahibi olmak ve bireysel ve toplumsal düzeyde bu bilgi ve bilinç çerçevesinde hareket etmek, ülkemiz açısından öneme sahiptir. Tüm dünyanın küresel bir pazar haline gelebilmesi için içi boş bir özgürlük kavramıyla ülkelerin işgal edilmesi ve ham madde kaynaklarının kullanılmasının ardından, keskin bir şekilde dile getirilen ırkçı ve kısıtlayıcı politikalarla tehditkâr şekilde hareket eden bir anlayışa karşı gerek toplumsal olarak alınan tavır gerekse akademik düzeyde oluşturulan veri tabanı ve araştırmalar son derece önem arzetmektedir. Bu atölyede, hızla değişen dünya politikaları ve ülkemizin izlediği duruş başlıca olmak üzere siyaset kültürü sözcüğünü hem kavramsal olarak incelenecek hem de bilim çerçevesinde teorik ve pratik karşılıklarıyla değerlendirecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans ve Yüksek lisans Öğrencileri
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Osmanlı Son Döneminde Modernleşme, Osmanlı Son Döneminde Batıcılık
2.Hafta: Osmanlı Son Döneminde Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık
3.Hafta: Tek Parti Dönemi
4.Hafta: Türkiye ‘de Siyasal Kültür
5.Hafta: Türkiye ‘de Sağ ve Sol Siyaset
6.Hafta: Türkiye ‘de İslamcılık,Liberalizm ve Anadoluculuk vb.
7.Hafta: Türkiye’ de Darbeler
8.Hafta: 2000 Sonrası Türkiye

Not:

 • Ders meteryalleri vakıf tarafından karşılanacaktır.
 • Programa 25 katılımcı alınacaktır.
 • Program esnasında alan ve konular ile ilgili devlet ve özel kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.
 • Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

Abdulbaki YAZLA

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.

Not: Program Günü ve Saati: Pazar günü, 10:00-12:30 saatlerinde yapılacak.

Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.
Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

PROGRAMIN AMACI

Program boyunca katılımcılara sosyolojik bir bakış ve düşünme beceresi, sosyolojinin temel kavramları, tartışma ve yönelimlerinin tanıtılması ve aktarılması, metin merkezli okumalar doğrultusunda, hedeflenmiştir. Atölye çalışmamızın temel yönelimlerinden birisi de sosyolojiyi kendi tarihselliği içerisinde ele alırken onun Türkiye’deki alımlanma biçimlerini, yerli bir sosyal bilimler ufku içerisinde ele almaya çalışmak olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Formasyon ayrımı gözetmeden bütün Lisans öğrencileri
 • İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden öğrenciler
 • Okumayı, araştırmayı seven ve programa devam etmeye (%75) müsait olmak

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFİ

Atölye çalışmamız; sosyolojinin neliğine ilişkin soruyu atölye çalışmaları boyunca derinleştirmekle birlikte sosyolojiyi neyin getirdiği sorusu ile sosyolojinin ne getirdiği problemi etrafında ele alınacaktır. Çalışmalarımızın genel işleyişi 8 hafta üzerinden kurgulanmış ve her hafta, o haftanın temel sorunsalına ilişkin girizgah niteliğinde bir açılışın ardından o haftanın okunacak metninin tahlili, üzerine düşünülmesi ve tartışılması üzerinden kurgulanmıştır. Program boyunca katılımcılara sosyolojik bir bakış ve düşünme beceresi, sosyolojinin temel kavramları, tartışma ve yönelimlerinin tanıtılması ve aktarılması hedeflenmiştir. Ders araç gereçleri vakıf tarafından karşılanacaktır. Programa 25 katılımcı alınacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ

1.Hafta: Sosyolojinin Neliği Üzerine
2.Hafta: Sosyal Bilimlerin Tarihselliği ve Sosyoloji
3.Hafta: Sosyolojik Tahayyül
4.Hafta: Kavramları Düşünmek / Kavramlarla Düşünmek
5.Hafta: Toplumsal Kuram ve Örüntüler
6.Hafta: Düşünmek Ne Demektir / Sosyolojiyi Düşünmek
7.Hafta: Edebiyat, Sanatlar ve Sosyoloji
8.Hafta: Türkçe Sosyoloji / Türkiye’de Sosyoloji

Bu programdaki okuma ve derslerin tümü koordinatör tarafından yapılacaktır.

Not: Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecek.

İRTİBAT

egitimtugva@gmail.com

ATÖLYE KOORDİNATÖRÜ

Abdulkerim ALTUN

PROGRAM TAKVİMİ

 • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018
 • Mülakat Tarihi: 17 Şubat – 22 Şubat 2018
 • Açılış Programı : 26 Şubat 2018 Pazartesi
 • Atölyeler Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :  3 Mart – 22 Nisan 2018
 • Kapanış Programı : 29 Nisan 2018

PROGRAMIN SÜRESİ

Program 8 hafta olarak mart ayının ilk haftasında başlayarak nisan ayının son haftasında bitecektir.

Not: Program Günü ve Saati: Cumartesi günü, 10:00-12:30 saatlerinde yapılacak.

Program İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU

Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.

Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.

Basvuru esnasında birden fazla atölyeye başvuran ögrenciler sözlü mülakattan sonra sadece bir atölyenin programına katilabilirler.

Başvuru Tarihi: 18 Ocak – 15 Şubat 2018

Program Detayları