Online Osmanlıca Kursu

Osmanlıca; Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün Türkçe’dir. Eski Türkçe, Arapçadan ve Farsçadan faydalanmış ancak ayrı bir dil olmamıştır. Ancak “Osmanlıca” tabiri Osmanlı Türkçesi manasında günlük konuşma diline yerleşmiştir.

Türkler Müslüman olur olmaz Kuran-ı Kerim alfabesini kullanmaya başlamışlar, 1000 yıldan fazla bir zaman dilimi boyunca kültürel, bilimsel, fikri, edebi bütün birikimlerini bu alfabeyle kaleme almışlardır. Millî kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı, Osmanlıca’yla yazılmıştır.

Bizler dedelerimizden kalmış bir kitap veya eski bir tapu senedini, bir parayı, bir çeşme kitabesini, tarihî bir çarşı girişini ya da belki her gün altından geçtiğimiz üniversite giriş kapısında yazılı olan Osmanlıca metni okuyamadığımız gibi, hatta Arapça zannetmekteyiz. İçerdikleri estetik zevki yudumlama imkânından da mahrum kalmaktayız.

Üzerinde güneş batmayan koca bir cihan devletinin dayandığı sırrın perde arkasında Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış, kütüphaneleri dolduran eserler vardır. Böyle bir kültürün mirasçıları olan bizlerin, asırlarca dünyaya adâlet ve merhamet örneği olmuş bu medeniyetin güzelliklerini, altyapısını araştırması gerektiği ne kadar açıktır. Şimdiki halimiz hazine sandığı üzerinde oturan dilenciye benzemektedir.

Peki Osmanlıcayı öğrenmek zor mudur? Elbette zor değil! Günümüzdeki teknik imkanlarla çok daha kolaylaşmış, binlerce eser dijital ortama taşınmıştır. Bu yüzden Osmanlıca öğrenenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Bu durum başta münevver insanlarımızı ve hepimizi kendi klasiklerimize ulaştıracak ve artık bize bir şekilde yabancı olanların eliyle değil, kendi çocuklarımızın gayretli araştırmalarıyla kendi kimliğimizi yorumlamamıza vesile olacaktır.

Artık dünya dijital çağın imkanları sayesinde dersliklere mahkûm olmaktan kurtulmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ümid ediyoruz ki, Osmanlıcanın kesinlikle çok kolay olduğunu kurslara katılanlar göreceklerdir.

Yalnız edebiyat, tarih ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz değil yarının her branşta gençleri Osmanlıca öğrenerek kültürel perspektiflerini geliştirecektir. Araştırmacılar bu faaliyetlerden aldıkları enerji ile tarih ve kültürümüzle bağın kurulması için çok daha ciddi çalışmalara imza atacaklardır.

Resmi Program Duyurusu için tugva.org/osmanlica-kursu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurular 21.02.2021 tarihine kadar yalnızca tugva.osmanlicaegitim.com adresinden yapılmaktadır.

Program Detayları
  • Başlangıç Tarihi
    28/02/2021 19:00
  • Bitiş Tarihi
    02/05/2021 22:00
  • Kategori
  • Bağlantılar
  • Program sona ermiştir.